Vi kan lön och HR-administration

Vi hjälper dig med hela din löneprocess. Vi kan svara på frågor gällande aktuella lagar och regler som gäller just för dig och din personal. Vi kan hjälpa dig med schemaplanering och allmänna personalfrågor samt personplanering för att på bästa sätt ha en god personalekonomi.

Vi arbetar i moderna system som är anpassade för just din branch.

Har du svåra personalärenden kan vi hjälpa dig få kontakt med experter inom aktuellt område.