Är Du OKQ8-återförsäljare och franchisetagare?

Vårt sätt att arbeta ger Dig ett fullständigt månadsbokslut varje månad där samtliga intäkter och kostnader tillhörande perioden är med, t.ex. avskrivningar på inventarier, kostnad för sålda varor samt avsättning till semesterlön. I vårt särskilt framtagna rapportpaket för återförsäljare finns bl.a. resultatrapportering per varugrupp.

Vi ger Dig verktyget för att lättare följa upp resultatet och styra Din verksamhet. Utredning av inventeringsdifferenser, avstämning av kreditförsäljning och dagskassor är bara några av de arbetsuppgifter vi har stor erfarenhet av. Med många OKQ8-kunder har vi dessutom möjlighet att ta lärdom av andras erfarenheter utan att avvika från den sekretess vi naturligtvis arbetar under.